Toidusüsivesikud 

 P-H. Kingisepp 2006. Inimese füsioloogia. 

U. Kokassaar, T. Vihalemm, M. Zilmer, A. Pulges 1996. Inimtoidu loomulikud ja sünteetilised komponendid.

W. Nienstedt, O. Hänninen, A. Arstila, S-E. Björqvist 1999. Inimese füsioloogia ja anatoomia. 

S. Teesalu, T. Vihalemm 1993. Seedimine, toitumine, dieedid. 

V. Ööpik, L. Medijainen, S. Timpman  2001. Toit, toitumine ja kehaline töövõime.

M. Zilmer, U. Kokssaar, T. Vihalemm 2007. Normaalne söömine. 

http://www.homebrewtalk.com/wiki/index.php/Image:Starch_kernel.jpg

http://www.miksike.ee/docs/lisa/9klass/4teema/loodus/endokriinsysteem.htm

http://www.veresuhkur.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=3

http://www.youtube.com/watch?v=YQfWiDlFEcA&noredirect=1

http://www.miksike.ee/docs/elehed/4klass/5energia/4-5-8-2.htm

http://www.ampser.ee/index.php?page=18