Toidusüsivesikud 

Testis on küsimused valikvastustega, õige võib olla 1 või mitu vastust. Õigesti oled vastanud küsimusele kui vastuseid Check nupuga kontrollides annab teate  kõik/kõigist (nt. 4/4).
8. küsimuse puhul annab ainult a. variandi valimine teate, õige!, see tähendab, et neljast variandist on õigesti vastatud 1 (mitte tingimata see konkreetne vastusevariant), kui valimata on jäetud 3. Proovi kõiki variante, siis näed millise puhul on vastus 4/4, ehk kõik õiged vastused on valitud ja valed vastused valimata jäetud.